(C) 2018 EKOMILK,  Příborská 818, 738 37 Frýdek-Místek, e-mail: info@ekomilk.cz, Tel. sekretariát: 558 404 918,  Fax: 558 431 241

ÚVOD

 |     O NÁS

 |    NAŠE VÝROBKY

 |     PRODEJNA

 |     CERTIFIKÁTY

 |     KONTAKTY

GDPR

EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek

ÚVOD

 |     O NÁS

 |    NAŠE VÝROBKY

 |     PRODEJNA

 |     CERTIFIKÁTY

 |     KONTAKTY

EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek EKOMILK a.s., Frýdek-Místek

Zásady ochrany soukromí společnosti Ekomilk a.s.


Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.Když s  námi obchodujete nebo spolupracujete, svěřujete nám různé informace, včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách ochrany

soukromí zjistíte především, jaké formy spolupráce poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy,

kontaktujte nás.


Všechny vaše kontakty s námi se nějakým způsobem dotýkají hledání práce, náborového procesu a obchodních příležitostí.

Správcem zpracování těchto kontaktů je společnost Ekomilk a.s., se sídlem Frýdek - Místek, Příborská 818, PSČ 738 01, IČO: 25849051,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10599.


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME


Zdaleka nejvíce osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu, tzn., když využíváte přímé oslovení naší společnosti. Určité množství

údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uchazeči

uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje,

které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast

působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu

apod.).

Naše další kontakty, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno,

příjmení, e-mail, případně telefon, pozice ve firmě). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující komunikaci s  dodavateli, odběrateli

a dalšími obchodními partnery.


JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME


Osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Zde je třeba zdůraznit, že jsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud uchazeč o zaměstnání reaguje na volnou pracovní pozici

na portálech Jobs.cz, Prace.cz, a podobných je správcem osobních údajů Ekomilk a.s., který pozici inzeruje.

Pokud nám uchazeč o zaměstnání neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se

k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po třech měsících, data uchazeče smazána.

Pokud uchazeč poskytne Ekomilk a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je Ekomilk a.s. současně v pozici

správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.


DALŠÍ ZPRACOVATELÉ


Společnost Ekomilk a.s. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Ekomilk a.s. či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze

v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní

údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb

osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali

pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od Ekomilk a.s.

do zemí mimo EU nedochází.


MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ


Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich zákazníků a dodavatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze

naší vlastní produkce. Jedná se vesměs o produkty podobné těm, které jsme již zákazníkovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít

tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv